ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


QR CODE LINE@ cssolutionprint

    QR CODE LINE@Print Head อะไหล่หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์

 บริษัทฯ บริการ จำหน่ายหัวพิมพ์ใหม่จากศูนย์ และหัวพิมพ์มือสองสาพใหม่ เปลี่ยนเข็มใหม่ 24 pin ทำให้การใช้งานเทียบเท่าหัวพิมพ์ใหม่ พร้อมทั้งบริการรับซ่อมหัวพิมพ์ เดิมของท่าน รองรับ เครื่องพิมพ์สำหรับ Dot Printer ทุกยี่ห้อ เช่น Epson, Fujitsu, OKI, Seikosha, TallyGenicom, IBM, Nixdorf, เป็นต้นหัวเข็ม LQ2190iหัวเข็มปริ้นเตอร์ Epson LQ2190i
วันที่ 09/05/2019   12:49:05
หัวพิมพ์ Epson LQ 2190i (OD) Print Head
Epson LQ2180i (OD)        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original 5,400.00     1 เดือน สินค้ามีจำนวนจำกัด
CS.Quality New 2,200.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวเข็ม LQ2090, LQ590หัวเข็มปริ้นเตอร์ Epson LQ2090
วันที่ 22/05/2019   10:11:15
หัวพิมพ์ Epson LQ 2090,590 (OV) Print Head
Epson LQ2090,590 (OV)         ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original 4,300.00 1 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
New Epson 3,000.00 3 เดือน **สินค้าหมด**
CS.Quality New 2,200.00 6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00 4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair ซ่อมตามอาการ 1,600.00 3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวเข็ม Epson LQ300+IIหัวเข็มปริ้นเตอร์ Epson LQ300+II
วันที่ 26/09/2018   11:58:58
หัวพิมพ์ Epson LQ300+II (UT) Print Head
Epson LQ300+II (UT)        ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original - เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 1,900.00      6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,600.00      4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,400.00      3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** รุ่นเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้ LQ300, LQ300+, LQ300+II

Print head Eposn LQ2080,580, หัวเข็ม, หัวพิมพ์หัวเข็มปริ้นเตอร์ Epson LQ2080i,LQ580
วันที่ 01/10/2018   23:55:27
หัวพิมพ์ Epson LQ2080,580 (OE) Print Head
Epson LQ2080,580 (OE)          ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original           -     เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 2,000.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** รุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ Epson LQ2080i,LQ580

หัวพิมพ์ Fujitsu DL3800 Proหัวพิมพ์ Fujitsu DL3800 Pro
วันที่ 01/10/2018   23:56:07
หัวพิมพ์ Fujitsu DL3800 Pro (Print Head)
Fujitsu DL3800 Pro       ราคา    รับประกัน หมายเหตุ
New Original -    เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 3,000.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,000.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,800.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
ลูกค้าองค์กรใช้งานหลายเครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ
โทร.02-444-5183, Line id : cssolutionprint
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ

 ** ราคาที่เสนอนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Print Head Fujitsu DL3850+หัวพิมพ์ Fujitsu DL3850+,DL3750+
วันที่ 12/03/2019   20:58:16
หัวพิมพ์ Fujitsu DL3850+,3750+ (Print Head)
Fujitsu DL3850+,3750+          ราคา       รับประกัน            หมายเหตุ
New Original 8,500.00        3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 3,200.00        6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,400.00        4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,800.00        3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
ลูกค้าองค์กรใช้งานหลายเครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ
โทร.02-444-5183, Line id : cssolutionprint
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PrintHead Fujitsu DL9400หัวพิมพ์ Fujitsu DL9400
วันที่ 27/09/2018   16:15:25
หัวพิมพ์ Fujitsu DL9400 (Print Head)
Fujitsu DL9400        ราคา    รับประกัน         หมายเหตุ
New Original - เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 4,000.00      6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,500.00      4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00      3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
ลูกค้าองค์กรใช้งานหลายเครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ
โทร.02-444-5183, Line id : cssolutionprint
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ

 ** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PrintHead Fujitsu DL7400หัวพิมพ์ Fujitsu DL7400
วันที่ 01/10/2018   23:56:51
หัวพิมพ์ Fujitsu DL7400 (Print Head)
Fujitsu DL7400        ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original         8,500.00       3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 4,200.00       6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,500.00       4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00       3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
ลูกค้าองค์กรใช้งานหลายเครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ
โทร.02-444-5183, Line id : cssolutionprint
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ

** ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวพิมพ์ Fujitsu DL7600หัวพิมพ์ Fujitsu DL7600
วันที่ 03/10/2018   11:19:45
หัวพิมพ์ Fujitsu DL7600 (Print Head)
Fujitsu DL7600        ราคา    รับประกัน        หมายเหตุ
New Original 10,000.00 3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 6,000.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 3,600.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 3,200.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
ลูกค้าองค์กรใช้งานหลายเครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ
โทร.02-444-5183, Line id : cssolutionprint
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ

** ราคาที่เสนอนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวพิมพ์ Fujitsu DL6400
วันที่ 03/10/2018   13:50:35
หัวพิมพ์ FUJITSU DL6400 Print Head
Fujitsu DL6400        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original -     เลิกผลิต ติดต่อเจ้าหน้าที่
CS.Quality New 3,200.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,600.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,200.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Liine ID : cssolutionprint
** บริการรับทำ สัญญาบำรุงรักษาเครื่อง ซ่อมเครื่อง Fujitsu DL6400

PrintHead หัวพิมพ์ Epson LQ310หัวพิมพ์ EPSON LQ 310
วันที่ 20/06/2019   22:16:50
หัวพิมพ์ Epson LQ 310  Print Head
Epson LQ310        ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original 2,600.00 1 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 2,000.00 6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00 4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair ซ่อมตามอาการ 1,600.00 3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวพิมพ์ EPSON TM-U220 PassBook
วันที่ 03/10/2018   14:59:49
หัวพิมพ์ Epson TM-U220 ใบเสร็จอย่างย่อ  Print Head
Epson TM-U220        ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original 950.00 3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New - - ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange - - แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair ซ่อมตามอาการ 500.00 3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และ กทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวพิมพ์ Epson PLQ20 PassBook Printer
วันที่ 17/09/2019   09:09:23
หัวพิมพ์ Epson PassBook PLQ20 Print Head
Epson PLQ 20        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original -     1 เดือน ติดต่อเจ้าหน้าที่
CS.Quality New 2,800.00     4 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,700.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,300.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
**Printer Epson PassBook PLQ20 บริษัท รับซ่อมทุกอาการเสีย**

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Liine ID : cssolutionprint

Print Head SEIKO BP9000
วันที่ 02/01/2020   15:06:27
หัวพิมพ์ SEIKO BP9000 Print Head
Epson SEIKO BP9000        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original -   - สินค้ามีจำนวนจำกัด
CS.Quality New -   - ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,500.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวพิมพ์ TallyGenicom 5040 PassBook Printer
วันที่ 03/10/2018   15:24:09
หัวพิมพ์ TallyGenicom 5040 PassBook Print Head
TallyGenicom 5040        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original -     1 เดือน ติดต่อเจ้าหน้าที่
CS.Quality New 2,500.00     4 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,500.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
**Printer Epson PassBook PLQ20 บริษัท รับซ่อมทุกอาการเสีย**

** ราคาที่เสนอนี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Liine ID : cssolutionprint
** รับซ่อมเครื่องพิมพ์ TallyGenicom 5040 PassBook ทุกอาการ

Print Head Epson LQ 630
วันที่ 27/11/2019   14:40:21
หัวพิมพ์ Epson LQ 630 Print Head
Epson LQ630        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original - - สินค้ามีจำนวนจำกัด
CS.Quality New -  - ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี กทม.บางพื้นที่ บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ซี.เอส. โซลูชั่น ปริ๊นซ์ จำกัด
เลขที่ 106/50 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์.02-444-5183/แฟกซ์.02-444-5184
มือถือ 081-697-9075
E-mail : cssolution.p@gmail.com
https://www.cssolutionprint.com
Line id : @cssolution

เพิ่มเพื่อน

QR CODE LINE@ cssolutionprint

    QR CODE LINE@