ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 Line id cssolutionprint

QR CODE CSSOLUTIONPRINT
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีษย์ลงทะเบียน


Printer Epson LQ- 300+ CS solution article

ราคา :      3,800        บาท

» Epson LQ-300+ มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 ตัวอักษร/วินาที 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
» สามารถพิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
» สนับสนุนระบบการพิมพ์ภาษาไทยครบ 3 แบบ
» มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลี่อนย้าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง
» มีระบบการพิมพ์ที่เงียบกริบ และ สะดวกง่ายดายกับการป้อนกระดาษ
» ครอบคลุมในการติดตั้งใช้งานชุดอุปกรณ์พิมพ์สีส่วนซื้อเพิ่ม ที่ช่วยให้สามารถพิมพ์งานสีได้ตามต้องการ
» รองรับการต่อเชื่อมมาตรฐานทาง parallel port และ Serial port
» สนับสนุนอุปกรณ์พิเศษถาดใส่กระดาษขนาด A4 ซึ่งมีความจุได้มากถึง 50 แผ่น
» Epson LQ-300+ มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 ตัวอักษร/วินาที 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
» สามารถพิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
» สนับสนุนระบบการพิมพ์ภาษาไทยครบ 3 แบบ
» มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลี่อนย้าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง
» มีระบบการพิมพ์ที่เงียบกริบ และ สะดวกง่ายดายกับการป้อนกระดาษ
» ครอบคลุมในการติดตั้งใช้งานชุดอุปกรณ์พิมพ์สีส่วนซื้อเพิ่ม ที่ช่วยให้สามารถพิมพ์งานสีได้ตามต้องการ
» รองรับการต่อเชื่อมมาตรฐานทาง parallel port และ Serial port
» สนับสนุนอุปกรณ์พิเศษถาดใส่กระดาษขนาด A4 ซึ่งมีความจุได้มากถึง 50 แผ่นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPrinter Secondhand

Laser Printer HP 1300 CS solution article
Printer Epson LQ 2180i CS Solution articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ซี.เอส. โซลูชั่น ปริ๊นซ์ จำกัด
เลขที่ 106/50 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์.02-444-5183/แฟกซ์.02-444-5184
มือถือ 081-697-9075
E-mail : cs.solution@hotmail.com
http://www.cssolutionprint.com
Line id : cssolutionprint

 Line id cssolutionprint