ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 Line id cssolutionprint

QR CODE CSSOLUTIONPRINT
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีษย์ลงทะเบียน


บริการรับซ่อมหัวเข็ม และจำหน่ายหัวเข็ม CS 100%

บริการจำหน่ายหัวเข็ม และรับซ่อมหัวเข็ม
สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น พร้อมรับประกันการซ่อมหรือสินค้า
บริการหลังการขายหัวเข็ม Epson LQ2170,2180iPrin Head Epson LQ 2180iarticle
หัวพิมพ์ Epson LQ 2180i (OD) Print Head
Epson LQ2180i (OD)        ราคา    รับประกัน      หมายเหตุ
New Original ติดต่อเจ้าหน้าที่     3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 2,200.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต กทม.และปริมณฑล บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวเข็ม Epson LQ2090, LQ590Print Head Epson LQ2090,LQ590
หัวพิมพ์ Epson LQ 2090,590 (OV) Print Head
Epson LQ2090,590 (OV)         ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original ติดต่อเจ้าหน้าที่     3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 2,200.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต จ.นนทบุรี และกทม.บางพื้นที่   บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวพิมพ์ Epson LQ300,LQ300+Print Head EPSON LQ300+IIarticle
หัวพิมพ์ Epson LQ300+II (UT) Print Head
Epson LQ300+II (UT)        ราคา      รับประกัน       หมายเหตุ
New Original 2,300.00      3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 1,900.00      6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,600.00      4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,400.00      3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต กทม.และปริมณฑล บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
Print head Eposn LQ2080,580, หัวเข็ม, หัวพิมพ์Prin Head Epson LQ 2080i,580
หัวพิมพ์ Epson LQ2080,580 (OE) Print Head
Epson LQ2080,580 (OE)          ราคา     รับประกัน        หมายเหตุ
New Original           -     เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Epson
CS.Quality New 2,000.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 1,800.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 1,600.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
เขต กทม.และปริมณฑล บริการพร้อมติดตั้งฟรี / ตจว.ส่งฟรีทั่วประเทศ
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวเข็ม,หัวพิมพ์ Fujitsu DL3800 ProPrint Head FUJITSU DL3800 PRO article
หัวพิมพ์ Fujitsu DL3800 Pro (Print Head)
Fujitsu DL3800 Pro          ราคา       รับประกัน               หมายเหตุ
New Original -       เลิกผลิต ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 3,500.00        6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,400.00        4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00        3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
Print Head Fujitsu DL3850+Print Head FUJITSU DL 3850+,3750+
หัวพิมพ์ Fujitsu DL3850+,3750+ (Print Head)
Fujitsu DL3850+,3750+          ราคา       รับประกัน           หมายเหตุ
New Original 8,500.00       3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 3,200.00       6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,400.00       4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00       3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
Print Head 3750+Print Head FUJITSU DL 3750,3750+
หัวพิมพ์ Fujitsu DL3750+ (Print Head)
Fujitsu DL3850+,3750+          ราคา       รับประกัน           หมายเหตุ
New Original 8,500.00       3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 3,200.00       6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,400.00       4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00       3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวพิมพ์ ฟูจิสึต 9400Print Head FUJITSU DL 9400
หัวพิมพ์ Fujitsu DL9400 (Print Head)
Fujitsu DL9400           ราคา       รับประกัน              หมายเหตุ
New Original             -   ติดต่อเซลส์ ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 4,200.00         6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,500.00         4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00         3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หัวพิมพ์ Fujitsu DL7400Print Head Fujitsu DL7400
หัวพิมพ์ Fujitsu DL7400 (Print Head)
Fujitsu DL7400          ราคา       รับประกัน            หมายเหตุ
New Original          8,000.00        3 เดือน ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 4,200.00        6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 2,500.00        4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 2,000.00        3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
Print Head DL7600Print Head Fujitsu DL7600
หัวพิมพ์ Fujitsu DL7600 (Print Head)
Fujitsu DL7600        ราคา     รับประกัน         หมายเหตุ
New Original -   ติดต่อเซลส์ ของแท้จากศูนย์ Fujitsu
CS.Quality New 6,000.00     6 เดือน ขายทั้งหัว
CS.Quality Exchange 3,600.00     4 เดือน แบบแลกเปลี่ยนหัว
Repair 3,200.00     3 เดือน แบบส่งซ่อม
หัวพิมพ์ภายใต้มาตรฐาน CS.Quality เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกเข็ม คุณภาพจากศูนย์
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ซี.เอส. โซลูชั่น ปริ๊นซ์ จำกัด
เลขที่ 106/50 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์.02-444-5183/แฟกซ์.02-444-5184
มือถือ 081-697-9075
E-mail : cs.solution@hotmail.com
http://www.cssolutionprint.com
Line id : cssolutionprint

 Line id cssolutionprint