ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 Line id cssolutionprint

QR CODE CSSOLUTIONPRINT
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีษย์ลงทะเบียน


ตลับหมึกโทนเนอร์รีเมนู คืออะไร article

โครงสร้างตลับโทเนอร์รีเมนู 100%                    อุปกรณ์ในตลับโทนอร์รีเมนูที่ถูกเปลี่ยนใหม่

ตลับหมึกโทนเนอร์รีเมนูคืออะไร

 

ความจริงแล้วตลับ Toner Remanu คือตลับหมึกโครงสร้างตลับแท้ที่ถูก นำมาถอดชิ้นส่วนทุกส่วนเพื่อตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน โดยจะมีชิ้นส่วนที่สำคัญ ถูกเปลี่ยนออกไป เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ชิ้นส่วนที่สำคัญของตลับ โทนเนอร์ที่ต้องถูกเปลี่ยนออกมีดังนี้

1.ดรัม (OPC Drum) ทำหน้าที่สำคัญในการถูกสร้างภาพจากเลเซอร์ ออกมาเป็นประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับผงหมึกออกมาเป็นงานพิมพ์ หากฟิล์มที่เคลือบดรัมหลุดออก งานพิมพ์ก็จะออกมาไม่ครบ หรือไม่ชัดตามวงรอบของดรัมที่เสียหาย

2.แผ่นปาดผงหมึกหรือ Blade ในตลับโทนเนอร์มีแผ่น Blade อยู่หลายจุด เช่น Doctor Blade, Wiper Blade,Recovery Blade ซึ่งแผ่นปาดผงหมึกแต่ละจุด ก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป เนื่องจากแผ่นปาดผงหมึกวัสดุทำมาจากแผ่นยาง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ หากชิ้นส่วนนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนออก ก็จะทำให้ผงหมึกรั่วหรืองานพิมพ์ออกมาไม่คมชัด ตามแต่กรณีหรือจุดที่ Blade เสื่อมสภาพ

3.Magnetic Roller แม็กเนติก โลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ดูดผงหมึกมาจากที่เก็บ ผงหมึกดีหรือ Toner Hopperเพื่อมาส่งต่อให้กับดรัม หากประจุไฟฟ้าในส่วน Magnetic Roller ไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้ผงหมึกถูกดูดมาไม่ครบและส่งผลต่องานพิมพ์

4.ชิป ทำหน้าที่หลายประการ หน้าที่หลักคือทำให้โทเนอร์และเครื่องพิมพ์รู้จักกันและสามารถนับจำนวนแผ่นที่ถูกพิมพ์ผ่านชิปนี้ได้ โทเนอร์บางรุ่นล็อกด้วยชิป หากไม่มีไม่สามารถพิมพ์งานได้ บางรุ่นแค่โชว์ไฟแดง ในส่วนใหญ่รุ่นใหม่ ๆ จะบังคับให้มีหากไม่มี ก็ไม่สามารถพิมพ์งานได้

           โดยส่วนใหญ่โทเนอร์รีเมนู ในท้องตลาดไม่นิยมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทุกชิ้นเนื่องจากต้นทุนจะสูงโดยบางที่จะเลือกเปลี่ยนแต่ดรัม และบางที่ก็จะใช้ดรัมเกรดที่มีฟิลม์เคลือบบาง ทำให้บังคับให้ต้องใส่ผงหมึกไม่เต็มเพื่อที่จะใช้งานได้ไม่เต็มจำนวนในแต่ละรุ่น

               ในกรณีความหมายของ "โทนเนอร์รีเมนู 100%" คือตลับโทนเนอร์ที่ถูกเปลี่ยนอะไหล่ที่สำคัญจริงทุกชิ้นส่วนและใส่ผงหมึกเต็ม จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าสามารถพิมพ์งานได้ตามจำนวนที่ระบุตามมาตรฐานของแต่ละรุ่นและในระหว่างการใช้งานก็ไม่ส่งผล ปัญหาต่าง ๆ

        

 

 
บทความ ข่าวสารจากบริษัทฯ

ประเภทของเครื่องพิมพ์Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ซี.เอส. โซลูชั่น ปริ๊นซ์ จำกัด
เลขที่ 106/50 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์.02-444-5183/แฟกซ์.02-444-5184
มือถือ 081-697-9075
E-mail : cs.solution@hotmail.com
http://www.cssolutionprint.com
Line id : cssolutionprint

 Line id cssolutionprint