ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 Line id cssolutionprint

QR CODE CSSOLUTIONPRINT
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีษย์ลงทะเบียน


ค่าบริการซ่อมหัวพิมพ์

 

ตารางราคาซ่อมหัวพิมพ์ Dot Printer

ลำดับ รุ่นหัวพิมพ์ ค่าบริการซ่อม (บาท) เวลารับประกัน หมายเหตุ
1 Epson LQ 2180i 1,800.- 3 เดือน  
2. Epson LQ 300+ 1,600.- 3 เดือน  
3. Fujitsu DL3800 Pro 2,400.- 4 เดือน  
4. OKI 390/391 1500.- 3 เดือน  

 หมายเหตุ  มาตรฐานการบริการซ่อมหัวเข็ม หัวพิมพ์รุ่นต่าง ๆ

1.มาตรฐานการซ่อมหัวเข็ม จากศูนย์ท่านจึงมั่นคุณภาพงานซ่อมได้
2.การบริการซ่อมหัวพิมพ์ ทำได้ 2 กรณี กรณีที่ 1 ลูกค้าใช้หัวพิมพ์เดิมส่งหัวซ่อม ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน กรณีที่ 2 ใช้วิธีสลับหัวพิมพ์ สามารถเปลี่ยนได้เลย แล้วแต่ท่านพึงพอใจ
3.กรณีเกิดปัญหาระหว่างการรับประกัน บริษัทฯ ยินดีส่งหัวเข็มสำรองระหว่างรอซ่อม หรือสลับหัวเข็มใหม่ให้ท่านใหม่
4.ลูกค้าในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล เราบริการท่านถึงหน้างาน สำหรับ ต่างจังหวัดแล้วแต่กรณีตกลงกัน
5.สำหรับลูกค้าประจำ เรามีเครดิตให้ท่าน 30 วันCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ซี.เอส. โซลูชั่น ปริ๊นซ์ จำกัด
เลขที่ 106/50 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์.02-444-5183/แฟกซ์.02-444-5184
มือถือ 081-697-9075
E-mail : cs.solution@hotmail.com
http://www.cssolutionprint.com
Line id : cssolutionprint

 Line id cssolutionprint